Робрт Кенеди младши: CDC е частна компания за ваксини / Robert Kennedy Jr.: CDC Is A Privately Owned Vaccine Company…

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Custom_HTML”][/siteorigin_widget]

Робърт Кенеди младши твърди, че CDC (Центърът за контрол на болестите в САЩ) притежава патентите за най-малко 57 различни ваксини и реализира печалби от 4,1 милиарда долара годишно при ваксинационни продажби.

Според Робърт Кенеди младши (RFK Jr.) CDC не е независима държавна агенция, а всъщност е дъщерно дружество на Big Pharma. Greenmedinfo.com съобщава: г-н Кенеди пред EcoWatch,

“CDC е дъщерно дружество на фармацевтичната индустрия. Агенцията притежава повече от 20 патента за ваксини и покупко-продажби за 4,1 милиарда долара ваксини на година.” – не е посочен източник.

Достатъчно дълго време се занимавам с темата, за да знам, че заявленията за ваксините трябва да бъдат проверявани и препроверявани отново и отново. И тъй като това е много стара информация, която бих искал да заявя (ако е вярна), реших да я преразгледам.

Щастлив съм да имам партньор в каузата, родител аутист Марк Блаксил (Mark Blaxill), експерт по интелектуална собственост, който е бил нает от корпорация с авоари за милиарди долари, да управлява патентите им. Блаксил е човекът, който е установил, че HHS, чрез NIH, притежава патентите за всички HPV ваксини и получава процент от печалбите за всяка доза Gardasil и Cervarix, прилагана където и да е по света.

Той публикува зашеметяващо разкрититие в подробно експозе от три части, озаглавено “Лиценз за убиване? Част 1: Как публично-частното партньорство е направило правителството партньор в Gardasil на компанията Merck.”

Когато се свързах с Блаксил, за да попитам как да направя търсене за патентите, той беше достатъчно добър да го направи вместо мен. Установи се, че има 57 издадени Американски патента, които са на разпореждане на CDC.

Тук можете да видите резултатите от търсенето.

При разглеждане на патентите установих, че един от тях не изглеждаше да се отнася до ваксинирането, а просто се позовава на статия свързана с тях. Остават 56 патента на CDC, за внимателно проучване. Ето какво намерих.

 Има CDC патенти, приложими за ваксини за грип (Flu), ротавирус (Rotavirus), хепатит А (Hepatitis A), HIV, антракс (Anthrax), бяс (Rabies), треска на денга (Dengue fever), вирус на Западен Нил (West Nile virus), стрептокок от група А (Group A Strep), пневмококова болест (Pneumococcal disease), менингококова болест (Meningococcal disease), RSV, гастроентерит (Gastroenteritis), японски енцефалит (Japanese encephalitis), и хламидофилна пневмония (chlamydophila pneumoniae), SARS, Rift Valley Fever.

 Има CDC патент за “ваксини за нуклеинови киселини за превенция на флавивирусна инфекция“, който има приложения във ваксини за Zika, вирус на Западен Нил, треска от денга, клетъчен енцефалитен вирус, жълта треска, вирус на Palm Creek и вирус Parramatta River (Zika, West Nile virus, Dengue fever, tick-borne encephalitis virus, yellow fever, Palm Creek virus, and Parramatta River virus).

 CDC също има няколко патента за администриране на различни ваксини чрез “аерозолни доставящи системи за ваксини” (aerosol delivery systems for vaccines).

 Има CDC патент за процес за контрол на качеството на ваксините чрез “количествено определяне на протеини в сложна подготовка на едно- или многовалентни търговски или изследоване на приготвянето на ваксини” (“quantifying proteins in a complex preparation of uni- or multivalent commercial or research vaccine preparations”).

 Налице е CDC патент за метод “за създаване на модел за оценка на антиретровирусни ефекти на лекарства и ваксини” (“for producing a model for evaluating the antiretroviral effects of drugs and vaccines”).

 CDC има патент за компании, които искат да тестват ваксината на дихателната си система върху изкуствена белодробна система (test their respiratory system).

 Ако производителят на ваксина е загрижен, че ваксината може да съдържа човешки риновирус (human rhinovirus), CDC има патент за процеса за определяне дали такова замърсяване съществува.

 CDC има патент за анализ, който помага на създателите на ваксини да открият антиген-специфични антитела (antigen-specific antibodies) в биологична проба.

• CDC притежава патент, който осигурява на производителите на ваксини метод за “намаляване на репликативната годност на патогена чрез деоптимизиране на кодоните” (“reducing the replicative fitness of a pathogen by deoptimizing codons”). Като твърдят, че “патогени с деоптимизирани кодони могат да бъдат използвани за увеличаване на фенотипната стабилност на атенюираните ваксини.”

Агенцията също притежава патент за адюванти (adjuvants) за ваксина, използвана при недоносени бебета и малки бебета.

Съществува и патент на CDC, отнасящ се за ваксина за инфекция, предизвикана от лентов червей (tape worm found in pork), открит в свинско месо.

Те дори имат патенти, които обхващат ваксини за животински заболявания, включително Canarypox вирус (Canarypox virus), Fowlpox вирус (Fowlpox virus), Sealpox вирус (Sealpox virus), кучешки грип (dog flu) и рак при маймуните (monkey cancer).

Това изглежда ли като агенция за обществено здраве, която прави “независими” препоръки за ваксини или частна компания с впечатляващо портфолио, към която можете да се насочите с цел инвестиционни възможности? CDC се смята за независима държавна агенция, която прави препоръки за ваксини пред обществеността само за общественото благо. Те са агенцията, натоварена с надзора за безопасността на ваксините, чрез своята “Служба за безопасност на имунизациите” (Immunization Safety Office).

Ето как CDC описва ролята си: “Службата за безопасност на имунизацийте на CDC, играе жизненоважна роля за гарантирането на безопасността на ваксините на нацията ни. Правилните имунизационни политики, засягащи деца и възрастни в САЩ, зависят от непрекъснатото наблюдение на безопасността и ефективността на ваксините. CDC използва много стратегии за оценка на безопасността на ваксините, за идентифициране на здравни проблеми, които биха били свързани с ваксини и за провеждане на проучвания, които помагат да се определи дали здравословен проблем е причинен от конкретна ваксина. CDC също така работи с други федерални правителствени агенции и други заинтересовани страни, за да определи подходящия отговор на общественото здравеопазване във връзка с безопасността на ваксините, както и да съобщи ползите и рисковете, свързани с тях. Службата за безопасност при имунизации редовно докладва за констатациите от мониторинга за безопасността на ваксините и за всякакви опасения пред Консултативния комитет по имунизационните практики на CDC (ACIP). Тази консултативна група разработва препоръчителната схема за ваксини за деца и възрастни в САЩ. ACIP взима под внимание безопасността и ефективността на ваксините, преди да направи препоръки за разписанието на ваксините или да промени препоръките за употреба им.”

Обърнете внимание, че те гордо заявяват, че докладват на ACIP – същата комисия, на която Пол Офит (Paul Offit) служеше, сякаш това докладване някак си придава легитимност на тяхната работа по безопасността на ваксините. Същата комисия, която Конгресът критикува за дългата и история на конфликти на интереси.

Никъде в уеб сайта на CDC не мога да намеря изявление, че агенцията е партньор по печалба с производителите на ваксини, за които тя би трябвало да е надзорен органа по безопасността. Г-н Кенеди се намира в много сигурна територия, съобщавайки, че CDC има над 20 патента, които създават огромни неразкрити конфликти на интереси във връзка с безопасността на ваксините.

Този кратък преглед на текущите патенти, притежавани от CDC, заслужава задълбочен анализ, за да се определи точно какви са съществуващите финансови взаимоотношения с производителите на ваксини, както и какви са последиците от приходите, които вероятно имат, върху позициите за безопасност на ваксините.

Освен това трябва да се разгледат отблизо финансовите взаимоотношения между CDC и производителите на ваксини, с цел включване потенциалната експлоатация на нови патенти за финансова печалба.

Това са само няколко реда за разследване, измежду стотици, които трябва да бъдат разгледани, както и защо потенциалната комисия на RFK за безопасността на ваксините трябва да бъде назначена. Нищо чудно, че индустрията на ваксините (и нека да не се заблуждаваме, CDC е индустрията на ваксините) и техните медийни компании се борят с такава ярост, за да предотвратят образуването на  комисията RFK (#RFKcommission). За щастие, г-н Кенеди вече каза, че ще се бори с корупцията, насочена срещу нашите деца до последния си дъх и изглежда, че имаме нов президент, който не се интересува от това, което Фарма индустрията и основните медии хвърлят срещу него.

Има повече от 20 години документирани злоупотреби и корупция в програмата за ваксини, които ако бъдат разгледани правилно, биха довели най-малко до принудителни реформи, които драстично биха намалили печалбите на индустрията. По настоящем бизнеса с ваксини е индустрия за 30 милиарда долара годишно, в която организации като Световната здравна организация настояват за увеличаване на инвестициите, като се предвижда, че до 2025 г. ще се превърне в индустрия от 100 милиарда долара годишно.

Очевидно е, че CDC и техните бизнес партньори се нуждаят от одобрението на обществото не само за 69-те дози препоръчани детски ваксини, но и да започне да се приобщава към допълнителните над 100 дози ваксини, препоръчани от новата програма за възрастни и да са готови да инжектират семействата си с допълнителните 271 ваксини, намиращи се в процес на подготовка.

Този бум на печалбите не може да се превърне в реалност, ако корупцията в индустрията и огромните неотчетени щети, които тя е причинила на здравето на децата (а сега и на възрастните), са прозрачни за всички и бъдат изобличени в крайна сметка.

Индустрията за 30 милиарда долара годишно ще се превърне в индустрия с под 10 милиарда долара годишно, защото има ограничение от това, колко човешкото тяло би могло да обработи.

Трябва да продължим да оказваме натиск, върху администрацията на Тръмп, за цялостен преглед и реформа на безопасността на ваксините, включително и универсално право да се отказваме от някои или всички ваксини без принуда и/или последици. При положение, че Белия Дом не пренебрегва злоупотребите на CDC и не направлява намеса в американската общественост, корумпираната ваксинна индустрия би се превърнала в хартиен тигър и техните медии биха били една безсилна тълпа с мегафон, излъчващи “звук и ярост, които не означават нищо”.

 

Важни линкове:

A License to Kill? Part 1:
How A Public-Private Partnership Made the Government Merck’s Gardasil Partner

A License to Kill? Part 2:
Who Guards Gardasil’s Guardians?

A License to Kill? Part 3:
After Gardasil’s Launch, More Victims, More Bad Safety Analysis and a Revolving Door Culture

http://www.ageofautism.com/

 

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]

Robert F. Kennedy Jr. claims the CDC owns patents on at least 57 different vaccines, and profits $4.1 billion per year in vaccination sales. 

According to RFK Jr., the CDC is not an independent government agency but is actually a subsidiary of Big Pharma.

Greenmedinfo.com reports: Mr. Kennedy told EcoWatch, “The CDC is a subsidiary of the pharmaceutical industry. The agency owns more than 20 vaccine patents and purchases and sells $4.1 billion in vaccines annually.”  Again, no source.

I have been around long enough to know that vaccine claims have to be checked and rechecked.  And since this is a very old claim, one that I would like to be able to state (if it is true), I decided to review it.

I am fortunate to have, as one of my partners in advocacy, fellow autism parent Mark Blaxill, an Intellectual Property expert who has been employed by billion dollar corporations to manage their patents.  Blaxill was the man who found out that HHS, through NIH, owns patents on all HPV vaccines, and receives a percentage of the profits for each dose of Gardasil and Cervarix administered anywhere in the world.  He published the stunning revelation in a detailed three part expose entitled, “A License to Kill? Part 1: How A Public-Private Partnership Made the Government Merck’s Gardasil Partner.”

When I contacted Blaxill to ask how to run a patent search, he was kind enough to do it for me.  He found 57 granted US patents with the CDC listed as an assignee.  You can see the search results here.

Upon cursory review of the patents, I found that one did not seem applicable to vaccination, but merely referenced an article on vaccination.  That leaves us with 56 CDC patents to scrutinize.

Here is what I found.

There are CDC patents applicable to vaccines for FluRotavirusHepatitis AHIVAnthraxRabiesDengue feverWest Nile virusGroup A StrepPneumococcal diseaseMeningococcal diseaseRSVGastroenteritisJapanese encephalitisSARSRift Valley Fever, and chlamydophila pneumoniae.

There is a CDC patent for “Nucleic acid vaccines for prevention of flavivirus infection,” which has applications in vaccines for Zika, West Nile virus, Dengue fever, tick-borne encephalitis virus, yellow fever, Palm Creek virus, and Parramatta River virus.

CDC also has several patents for administering various ”shots” via aerosol delivery systems for vaccines.

There’s a CDC patent on a process for vaccine quality control by “quantifying proteins in a complex preparation of uni- or multivalent commercial or research vaccine preparations.”

There’s a CDC patent on a method “for producing a model for evaluating the antiretroviral effects of drugs and vaccines.”

CDC has a patent for companies who want to test their respiratory systemapplicable vaccine on an artificial lung system.

If a vaccine maker is concerned that their vaccine might contain a human rhinovirus, CDC has a patent on a process for determining if such contamination exists.

CDC has a patent on an assay to assist vaccine makers in finding antigen-specific antibodies in a biological sample.

CDC holds a patent that provides vaccine makers with a method of “reducing the replicative fitness of a pathogen by deoptimizing codons.”  Asserting that, “pathogens with deoptimized codons can be used to increase the phenotypic stability of attenuated vaccines.”

The agency also holds a patent on adjuvants for a vaccine used on premature infants and young babies.

There is a CDC patent to cover a vaccine for an infection induced by a tape worm found in pork.

They even have patents that cover vaccines for animal illnesses including Canarypox virus, Fowlpox virus, Sealpox virusdog flu and monkey cancer.

Does this seem like a public health agency making “independent” vaccine recommendations, or a private company with an impressive portfolio to which one might look for investment opportunities?

The CDC is reputed to be an independent government agency making vaccine recommendations to the public, only for the public good.  They are the agency charged with vaccine safety oversight, via their Immunization Safety Office.

Here is how the office describes its charge:

“CDC’s Immunization Safety Office plays a vital role in ensuring our nation’s vaccine safety.

Sound immunization policies affecting children and adults in the U.S. depend on continuous monitoring of the safety and effectiveness of vaccines.  CDC uses many strategies to assess vaccine safety, to identify health problems possibly related to vaccines, and to conduct studies that help determine whether a health problem is caused by a specific vaccine. CDC also works with other federal government agencies and other stakeholders to determine the appropriate public health response to vaccine safety concerns and to communicate the benefits and risks of vaccines.

The Immunization Safety Office regularly reports on vaccine safety monitoring findings and any concerns to CDC’s Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). This advisory group develops the recommended vaccine schedule for children and adults in the U.S.  ACIP considers the safety and effectiveness of vaccines before making recommendations to the vaccine schedule or changing recommendations for vaccine use.”

Note that they proudly state that they report to the ACIP – the same committee on which Paul Offit infamously served, as if this reporting somehow adds legitimacy to their vaccine safety work.  The same committee that Congress has excoriated for their long history of conflicts of interests.

Nowhere on the CDC’s web site can I find the disclosure that the agency is a profit partner with the vaccine makers for whom it is supposed to be providing safety oversight.

Mr. Kennedy is in very safe territory by reporting that the CDC has over 20 patents that create vast, undisclosed conflicts of interests in vaccine safety.  He is understating the problem by more than half.

This brief look at current patents held by the CDC deserves an in-depth review to determine exactly what current financial relationships with vaccine makers now exist and  what the current impact those revenue streams are likely having on vaccine safety positions.  Furthermore, one must closely look at the financial relationships between the CDC and vaccine makers it is currently courting, to include the potential exploitation of new patents for financial gain. These are merely a few  lines of inquiry, among hundreds, needing to be examined and why the potential RFK commission on vaccine safety must be impaneled.

No wonder the vaccine industry (and let’s not kid ourselves, CDC IS the vaccine industry) and their media outlets are fighting with such a fury to prevent the #RFKcommission from being formed.

Fortunately, Mr. Kennedy has already said he will fight this corruption against our children until his last breath, and we seem to have a new president who doesn’t care what Pharma and the mainstream media throw at him.  There is more than 20 years’ worth of documented abuse and corruption in the vaccine program that, if properly examined, would at the very least force reforms that would drastically reduce the profits of the industry.

The vaccine business is currently a $30 billion per year industry in which organizations like the World Health Organization have urged increased investment, projecting that it will become a $100 billion per year industry by 2025.  Thus, it is evident that the CDC and their business partners need the public to not only be okay with the 69 doses of recommended childhood vaccines, but to begin to adhere to the additional 100 plus doses of vaccines recommended by the new adult schedule, and to be ready to inject their families with the additional 271 vaccines in the development pipeline.

That profit boom can’t happen if the corruption in the industry, and the vast, unassessed damage that it has done to the health of children (and now adults) is laid open for all to finally see.  The $30 billion per year industry will become a sub $10 billion per year industry, with a cap on how much it can make.  Because there is a cap on how much the human body can process.

We must continue to press the Trump administration for comprehensive vaccine safety review and reform, including the universal right to forgo any and all vaccines without coercion.

Without a White House to ignore CDC’s abuses and run interference with the American public, the corrupt vaccine industry may be turning into a paper tiger, and its media simply a powerless crowd of bullies with a megaphone, broadcasting “sound and fury signifying nothing.”

 

 

Important links:

A License to Kill? Part 1:
How A Public-Private Partnership Made the Government Merck’s Gardasil Partner

A License to Kill? Part 2:
Who Guards Gardasil’s Guardians?

A License to Kill? Part 3:
After Gardasil’s Launch, More Victims, More Bad Safety Analysis and a Revolving Door Culture

http://www.ageofautism.com/

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]
категории: Всички, Здраве & Живот