Флуоридът официално е класифициран като невротоксин във водещи световни медицински журнали…

Потвържденията за негативното влияние на флуорида, върху здравето ни, се увеличават с бързи темпове през последните няколко години. Хората се надяват, че чрез запознаване с проблема би могло да се стигне до премахване на натриевия флуорид от водата, доставяна за ползване по света.
Наскоро бе направена голяма крачка по темата, в най-престижното медицинско списание, известно като “The Lancet”. Флуоридът най-накрая е класифициран като 100% невротоксин. Това го поставя в същата категория заедно с оловото, арсена и живака.

Тази новина бе разпространена от автора Stefan Smyle, който цитира доклад, публикуван в “The Lancet Neurology”, том 13, брой 3, от март 2014 г. Авторите заявяват, че още много от тези невротоксини остават неразкрити в целия свят. Те отбелязват, че много деца сега са засегнати от неврологични увреждания, причинени от тези невротоксини.

Същите автори са установили, че докато флуоридът във водоизточниците е основната причина за проблема, има и друга голяма причина, която е флуоридът в силно преработените чайове, които се отглеждат в по-често прекалено замърсени райони.

Повечето родители избягват напълно флуорираните пасти за зъби и се прехвърлят на вълната на натуралните продукти, за да помогнат за гарантирането на безопасността на семействата си.

Знаете ли, че можете да си приготвите натурална паста за зъби без флуорид – потърсете рецепти…

 

Важни линкове:

Fluoride officially classified as a  NEUROTOXIN in world’s most prestigious medical journal

Neurobehavioural effects of developmental toxicity

Harvard Study Confirms Fluoride Reduces Children’s IQ

Fluoride & IQ: The 52 Studies

Common Food Items Could Contain 180 Times More Fluoride Than Tap Water

 

source

kreport.eu

категории: Всички, Здраве & Живот