Slider


2 пъти повече сме дали на ЕС, отколкото сме взели…

България е дала 3,5 млрд. в бюджета на ЕС (1 млрд.лв. годишно) за 3 и половина години от новия програмен период 2014-2020 г., а е получила едва 1,57 млрд. лева. 10 дни преди да стигнем до средата на периода това е близо до нищожните 10% усвояване на еврофондовете: 1,57 млрд. от общо 17,7 млрд. лв…

 

Не е тайна, че преди дни ОЛАФ ни постави в челната тройка на държавите от ЕС, където има проблеми с нагласяване на конкурси по фондовете…

 

пълен текст

kreport.eu

категории: Всички, Политика