Slider


Ето как може да се отървем от пръстовите отпечатъци на психопата Москов…

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОТКАЗ ОТ ПРЪСТОВ ОТПЕЧАТЪК

Долуподписаната , Даринка Ангелова Кирова , декларирам, че отказвам категорично да дам пръстови отпечатъци, наречени от НЗОК – електронна автентификация която се генерира въз основа на сканиране на произволни точки от пръст на ръка на ЗОЛ, се сравнява с УИН от информационната система по ал. 1. – , които по същество са биометрични данни, защитени от Конституцията на РБ, чл…

 

към източника

категории: Всички, Политика