Slider


Вижте защитните огради по границите на други държави…

Народните представители от партия АТАКА показаха какво представляват защитни­те огради по границите на дър­жави-членки на ЕС, плюс гра­ниците на Македония с Гърция и на Унгария със Сърбия. Това стана на трибунка на 24 март в парламента, след като внесоха предложението за изгражда­не на стена по границата ни с Гърция…

 

към източника

категории: Всички, Политика