Wi-Fi отива в историята, вече има Li-Fi…

Li-Fi е 100 пъти по-бързо Wi-Fi. Li-Fi е безжична технология, която използва светлина за пренос на данни със скорост от 1GB/s…

 

→ към източника

категории: Всички, Наука & Технологии