Slider


Дете-медиум разкрива неподозираните истини за нашия свят! Той е видял живота си преди да се роди!…

Дете-медиум разкрива неподозираните истини за нашия свят! Той е видял живота си преди да се роди!

Флавио Кабобианко е едно много специално дете-медиум. Не само заради изказванията му за Бога, живота, съдбата и други духовни въпроси, но и заради неговите рисунки. Неговата книга „Идвам от Слънцето“,издадена, когато е бил на 10 години, съдържа изображения за устройството на Вселената, взаимодействието между материя и антиматерия, времето и пространството, съществуването на душата и нейното въздействие, енергията на планетите от нашата Слънчева система, различните нива на отвъдното и много други…

към източника

категории: Всички, Екзополитика