Slider


Защо Айнщайн изгаря своя научна разработка (Филаделфийският експеримент и HAARP)…

Защо Айнщайн изгаря своя научна разработка (Филаделфийският експеримент и HAARP)...

Болестта на д-р Жаров – на името на руския медик, занимаващ се с изследването на животни, загинали от ядрен взрив се изразява в това, че хора, работещи в мощните полета, възникващи близко до епицентъра на ядрен взрив, не дишат и не се движат в продължение на няколко денонощия.

Отначало ги считали за мъртви и ги погребвали, но след откритието на Жаров им давали възможност няколко дни да си полежат и да си „отспят”, след което „труповете” оживявали.

Съществува предположение, че тази загадъчна болест, се предизвиква не толкова от силната радиация, колкото от пребиваването на живите организми в изкривено времево поле, възникващо в резултат на мощния електромагнитен импулс при ядрен взрив.

към източника

категории: Всички, Екзополитика