Slider


Човешката телепортация – историята на Януш Квалежек…

Човешката телепортация – историята на Януш Квалежек

В историята на изследването на явлението телепортация особено място заема полякът Януш Квалежек, станал известен в началото на XX в. със способността си да се измъква дори и от най-добре охраняваните затвори…

…С течение на времето тази невероятна способност, позволяваща му да изчезва от едно място и да се появява на друго, още повече се развива, помагайки му да се измъква от множество проблематични ситуации…

към източника

категории: Всички, Екзополитика