Slider


Цената на винетката влиза в съда. Всеки шофьор може да се включи в иска до ВАС…

Цената на винетката влиза в съда. Всеки шофьор може да се включи в иска до ВАС...

Всеки правоспособен собственик на автомобил може да се присъедини към заведеното във Вър­ховния административен съд (ВАС) дело срещу пос­къпване на винетките, като срокът за това е 2 февру­ари

Жалбата е срещу Постановление на Минис­терски съвет (МС) от 17 ноември 2015 г., с което бе изменена Тарифата за таксите, които се събират от агенция „Пътна инфра­структура”. С определение ВАС вече е признал, че жалбоподателят е пра­воспособен водач, който притежава кола и негови­те права и законни инте­реси са пряко засегнати от новите винетни цени, тъй като няма как да се движи по републикански­те пътища, без да заплати таксата…

пълен текст

категории: България, Всички, Политика