Slider


ВОЕНЕН СЪЮЗ – БНО „Шипка“. ИЗИСКВАМЕ ВСИЧКИ ЗАЕДНО, НЕЗАБАВНО…

ВОЕНЕН СЪЮЗ – БНО „Шипка“. ИЗИСКВАМЕ ВСИЧКИ ЗАЕДНО, НЕЗАБАВНО...

ИЗИСКВАМЕ ВСИЧКИ ЗАЕДНО, НЕЗАБАВНО
да се публикуват открито списъци със следната информация:

  • Кой и кога е разработил законите и правилата за продажба на българските държавни предприятия, енергийни дружества, ВИК и други естествени монополи, фармацевтични заводи, винзаводи и цигарени фабрики? Кой, кога и с колко гласа ги е гласувал в парламента?

  • Кой, кога, на какво основание, на кого и за колко ги е разпродал, по кои сметки са постъпили парите и за какво конкретно са били изразходвани?

  • Колко българска земя, от кого, на кого и на какво основание, е продадена или предоставена (за какъв срок) от 1989 до края на 2012 година?

  • Размера на външният дълг на България в края на 1989 г. и за всяка следваща година с детайлна информация за това, кое правителство, на какво основание и за какво е теглило кредити и заеми, по какви сметки са постъпили сумите и за какво са били изразходвани!

  • Списък с кредитите на българските банки (без БНБ) в периода от 1985 до 1990 година с указване списък на банките кредиторки, размер на сумите и по кои сметки в страната и чужбина са били насочени. Кои са лицата, имащи право на разпореждане с посочените сметки и каква е съдбата на милиардите, постъпили по тях?

  • Списък на банките кредиторки, както и при какви условия, срокове за погасяване и лихви, и по какви сметки в и извън България са предоставени тези кредити и заеми

  • Списък на всички настоящи акционери в чуждестранните корпорации и дружества, на които са „разпродадени“ или отдадени за „управление“ българските държавни предприятия, банки, ВИК, енергетика, транспорт, комуникации, фармацевтични заводи, пристанища и летища!

  • Списък с истинската стойност на активите на Българската държава в края на 1989 г., както и кой и на каква стойност ги е разпродал!

пълен текст

категории: България, Всички, Политика