Slider


Българското правителство продължава да крие договорите за т.нар. златни концесии…

Българското правителство продължава да крие договорите за т.нар. златни концесии...

Над 700 български граждани поискаха по законов път достъп до златните договори на България – договори, чрез които от държавата ежегодно биват изсмуквани над 1 милиард долара. Поискахме да разберем по какви правила се управлява нашето национално богатство. Отказаха.

Юристът на Министерски съвет Христо Градинаров естествено оспорва жалбите, като се позовава на конфиденциалност, договорена между МС и концесионерите

Отново питаме: защо българското правителство крие договорите за златото?

Злато, сребро, мед и 46 други метала, сред които и безценният германий (700 г на тон по данни на доц. Васил Атанасов от Минно-геоложкия университет), изнасят тези 4 компании – “Дънди прешъс металс”, “Асарел Медет”, “Елаците Мед” и  “Аурубис България” с тонове всяка година.

За страната остават огризки. 1,5% концесионна такса. 1,5% от какво? От добива, който компаниите решат да обявят. Никой не ги проверява колко и какво добиват. От 15 години!

пълен текст

категории: България, Всички, Политика