Slider


Още една атака под фалшиво знаме в Париж?…

Още една атака под фалшиво знаме в Париж?

…какви ползи биха извлекли бежанците от това да се превърнат в нежелани гости чрез актове на насилие, насочени срещу страната-домакин, и къде във Франция бежанците могат да придобият автоматични оръжия и бомби? В действителност, откъде биха могли да ги придобият и самите французи?…

Европейските народи искат да са французи, германци, холандци, италианци, унгарци, чехи, британци. Те не искат страната им да се превърне в една многолика Вавилонска кула, създадена от милионите бежанци от войните на Вашингтон

Някои хора са толкова наивни и глупави да си мислят, че нито едно правителство не би убило собствените си граждани. Но правителствата правят това постоянно

пълен текст

категории: Всички, Геополитика