Slider


ЕС членки, които не помагат за бежанците, няма да получават пари, безпардонна Германия…

ЕС членки, които не помагат за бежанците, няма да получават пари, безпардонна Германия

Страните, които не споделят европейските ценности на човешко съчувствие и солидарност, не могат да разчитат да получават пари от фондовете на ЕС…

„Европа е общност на ценности, основани на човешкото съчувствие и солидарност. И тези, които не споделят нашите ценности, не могат да разчитат на нашите пари в течение на времето”, подчертал Габриел…

„Ако това продължава по този начин, Европа е в опасност повече, отколкото беше от финансовата криза или кризата в Гърция”, допълнил той…

(пълен текст)

категории: Всички, Геополитика