5G (4) – Апел до Еврокомисията подписано от над 200 учени изискващи мораториум върху въвеждането на 5G заради сериозни здравни вреди…

 

Ние, долуподписаните, над 180 учени и лекари от 35 държави, препоръчваме мораториум върху въвеждането на телекомуникациите от 5-то поколение (5G), докато потенциалните опасности за човешкото здраве и околната среда бъдат напълно изследвани от учени, които са независими от индустрията. 5G ще увеличи значително излагането на на радиочестотни електромагнитни полета (RF-EMF) в допълнение към 2G, 3G, 4G, Wi-Fi и т.н, които вече действат в околната среда. Доказано е, че радиочестотните електромагнитни полета (RF-EMF) са вредни за хората и за околната среда.

Неизбежното излагане на безжичната радиация се увеличава значително вследствие на 5G технологиите.

5G е ефективна само на къси разстояния. Нейният сигнал прониква трудно през веществата с твърдо агрегатно състояние. Ще са необходими много нови 5G излъчватели, а цялостното въвеждане на 5G технологията ще изисква поставянето на тези предаватели на всеки 10-12 къщи в градските зони, което ще доведе до огромен скок в неизбежното облъчване от радиочестотните електромагнитни полета.

 

***

 

С “все по-широкото използване на безжични технологии”, никой не може да избегне излагането на тези честоти, защото наред с увеличения брой на 5G-предавателите, които ще бъдат поставяни дори в жилищата, магазините и болниците, според оценките, от “10 до 20 милиарда връзки” за хладилници, перални машини, камери за наблюдение, автомобили и автобуси със самостоятелно управление и т.н. ще бъдат част от Интернет на Нещата [бел. прев. – При Интернет на Нещата (Internet of Things)] всички уреди ще бъдат свързани безжично в една глобална мрежа). Съвкупността от всички тези честотни сигнали може да предизвика значително увеличение на общото дългосрочно облъчване от радиочестотния спектър при всички граждани на ЕС.    

Вредните ефекти от излагането на RF-EMF вече са доказани

 

***

 

категории: Всички, Здраве & Живот