Здравната система виновна за смъртта на над 20 000 българи на година…

Всяка година стотици хиляди души в Европейския съюз умират заради неадекватна здравна система, като България е на едно от челните места в тази негативна статистика.

***

В челото на тази негативна класация е Латвия с близо 332 случая на предотвратима смърт на 100 000 население (или 47% от общия брой на починалите до 75 години), следвана от Румъния – с близо 320 случая на 100 000 души и Литва с малко над 300. България е на четвърто място, като предотвратимите смъртни случаи са близо 43% от общия брой починали до 75-годишна възраст, което прави 290 случая на 100 000 население или общо 20 225 души, които е могло да бъдат спасени при наличие на по-добре работещи здравни системи.

Най-тревожна е констатацията, че България е единствената държава в ЕС, която не само че не бележи подобрение по този показател, а тъкмо напротив – за времето от 2011 до 2014 г. той се увеличава. При всички други страни, включително за ЕС като цяло, тенденцията е към намаляване…

 

пълен текст – bultimes.bg

kreport.eu

категории: Анализи, Всички, Здраве & Живот