Slider


Индиговите деца – какво представляват и как да ги разпознаем…

Психологията на „супер децата“ все още не е изучена докрай. Забелязано е например, че те лошо възприемат училищната програма и се развиват по свой собствен начин.

 

Проблемът е в това, че другите не ги разбират. Родителите си дават сметка, че детето е различно, но то не е болно или трудно дете. Това е възможност и за родителя да постигне развитие – интелектуално, емоционално и духовно. Защото детето-индиго е многократно по-умно, по-усъвършенствано и по-мъдро от родителите си…

към източника

kreport.eu

категории: Анализи, Всички