Slider


Краят на Европа, началото на Еврабия-3…

анализ на Пламен Пасков


Вижте, наложи ми се да направя тази трета серия, защото виждам, че дори четящите на първа и втора част не могат да разберат – какво става, кой го прави, и защо го прави.

Ще се опитам да го представя максимално схематично, простичко, и последователно.

Имаме едно преселение на огромни маси от хора. Оставяме настрана идеологията, религията, народностния, полов състав, възраст, скъпи телефони, хиляди евра, и главорезно-криминалното минало. Всичко това е ясно и преясно, дъвкано и предъвкано.

Тук искам да ви обърна внимание на голямата картина…

 

категории: Анализи, Всички