Slider


Задава се воден геноцид, ПФ гласува „за“! Световната банка се кани да приватизира дъжда в България…

Задава се воден геноцид, ПФ гласува „за“! Световната банка се кани да приватизира дъжда в България

Гласят над 8,20 лв. за кубик вода в София…

3,000,000 лв. ще струват услугите на Световната банка, за да подари водата на България на международ­ния монопол “Веолия”. 3,000,000 лв. на световните консултанти, които пла­нират да направят цената на кубик вода у нас между 8 и 10 лв., стана ясно на извънредното заседание на парла­ментарната комисия за контрол над КЕВР в четвъртък.

На заседанието са присъствали трима-четирима чле­нове на комисията, председателствана от Искрен Веселинов от Патриотичния фронт. Двама от присъстващите, вклю­чително Веселинов, били упълномоще­ни от по 4 свои колеги да гласуват „за”. Така проектозаконът за водния геноцид над българите бе приет за петнайсетина минути с 12 гласа „за”.

С любезното и предателско – по същество, съдействие на депутати, които се зоват още и патри­оти. Само 1 глас „против” и той е на де­путата от „Атака“ и член на комисията – Магдалена Ташева…

 

→ към източникакатегории: Всички, Политика