Slider


Trump Calls Out George Soros In New Ad (video 2’04”)…

 

→ към изтончика 2’04”

категории: Всички, Геополитика