Slider


КРАЙ! КОЙТО ПИЛ, ПИЛ! Забраняват брането на най-мощната българска билка…

КРАЙ! КОЙТО ПИЛ, ПИЛ! Забраняват брането на най-мощната българска билка

Със заповед на министъра на околната среда и водите е въведена забрана за събирането на пирински (мурсалски) чай (Sideritis scardica Grisb.) от естествени находища, включително за лични нужди.

Досега ограничението беше само за търговска дейност с диворастящ чай и забраната не важеше за количествата, събирани за лични нужди – до 2 килограма стръкове от едно лице на ден…

 

към източникакатегории: Всички, Здраве & Живот