Slider


Арабоезичните средновековни историци много често наричат създадената след 680 г. на Балканите държава България, с името – Бурджан. Откъде идва това име за Дунавска България? Каква е неговата история?…

Арабоезичните средновековни историци много често наричат създадената след 680 г. на Балканите държава България, с името – Бурджан.

За първи път арабоезичното отъждествяване между името „бурджани” и „българите” от Балканите, е прокарано през ІХ в. от историка от персийски произход Муслим ибн Абу Муслим ал-Джарми (или „ал-Хурами”), който е бил във византийски плен, откъдето е откупен през 845 г…

 

към източника

категории: Анализи, Всички