Slider


Патриотът, развял трибагреника на джамията в Гоце Делчев, отговори на обвиненията на местния мюфтия…

Патриотът, развял трибагреника на джамията в Гоце Делчев, отговори на обвиненията на местния мюфтия

Не е противозаконно националния флаг да се развява над исторически паметник на културата, обявен за такъв с определение № 74 на ВКС от 28 януари, когато Върховният касационен съд отхвърли окончателно опита на Главно мюфтийство да обжалва решението на Софийския апелативен съд, който не установи правоприемственост между мюсюлманското вероизповедание и местни поделения, религиозни, религиозно-просветни и социално-благотворителни юридически лица, съществували до 1949 г…

 

 

към източникакатегории: Всички, Политика