Slider


Тухли от коноп…и нека домът да “диша”…

Тухли от коноп...и нека домът да “диша”

Някои храктеристики: *) топлинен и акустичен комфорт, *) устойчивост при огън и студ, *) осигурява защита от гризачи и насекоми, *) нисък разход на енергия по време на строителството и експлоатацията, *)възможност за рециклиране в края на полезния период…

 

 

към източника

категории: Всички, Наука & Технологии