Slider


Брюксел ни спира закон, който щеше да спаси България!…

Брюксел ни спира закон, който щеше да спаси България!

Преди няколко дни Великобритания изтръгна от ЕС редица отстъпки, поставяйки я в по-благоприятно положение спрямо останалите 27 европейски страни, членки на съюза. Редица солидни западни коментатори заявиха, че това е началото на края на ЕС. Защото се нарушава основният принцип, на който е създаден ЕС – всички страни независимо от големината им са равни пред вече приетите правила и закони на съдружеството…

 

към източникакатегории: Всички, Политика