Slider


Айнщайн позна: За пръв път бяха засечени гравитационни вълни, огъващи време-пространството…

Айнщайн позна: За пръв път бяха засечени гравитационни вълни, огъващи време-пространството

Лазерната интерферометрична обсерватория за гравитационни вълни (LIGO) в САЩ за пръв път засече такива. Това е едно от най-значимите астрофизични наблюдения след откриването на реликтовото излъчване…

Откритието представлява повратна точка за астрофизиците, които се опитват да докажат съществуването на гравитационни вълни от десетилетия. Счита се, че вълните се движат през космоса, като събират и разширяват тъканта на време-пространството…

към източника

категории: Всички, Наука & Технологии