Slider


Точката, от която няма връщане назад за Съединените щати, ще дойде през 2016 г. (рус. ез.)…

Точката, от която няма връщане назад за Съединените щати, ще дойде през 2016 г

Президентът на Центъра за системен анализ и прогнози Ростислав Ищенко смята, че още през 2016 точката, от която няма връщане назад за САЩ, ще бъде преодоляна, а след това на американските елити трябва да признаят краха на американската държавност като единствен възможен сценарий…

към източника (рус. ез)

категории: Анализи, Всички