Slider


Най-мощният двигател-колело изобретено…

Официално представяне на изобретението


Кратко представяне от изобретателя


Подробно разясняване на проекта и изделието

категории: Всички, Наука & Технологии