Slider


Първият Български лаптоп произведен в ДЗУ-Стара Загора…

Първият Български лаптоп произведен в ДЗУ-Стара Загора.

пълен тексткатегории: Всички, Наука & Технологии