Slider


Европа ни забранява да се отопляваме на дърва и въглища…

Европа ни забранява да се отопляваме на дърва и въглища

Европа ни забранява да се отопляваме на дърва и въглища. От следващата година ще трябва да ги заменим с брикети от биомаса или друго екогориво. Това го налага евродиректива и цели по-чист въздух…

пълен тексткатегории: Всички, Политика