Slider


Нов проект на Google изчислява ефективността на слънчевите панели в зависимост от географското местоположение (видео)…

Нов проект на Google изчислява ефективността на слънчевите панели в зависимост от географското местоположение

Project Sunroof се базира на Google Earth, но при математическите пресмятания се отчитат множество странични параметри и условия

От потребителя се иска да въведе своя адрес, да очертае площта на покрива, като след кратка пауза се показват резултатите от пресмятанията…

Отчитат се много фактори – височина на слънцето над хоризонта, сенките, хвърляни от близките обекти – съседни сгради и дървета, средна прогноза за времето в региона и други. Потребителят вижда приблизително колко часа годишно неговите слънчеви панели ще генерират електроенергия и евентуалната икономия на електрическа енергия за определен период…

пълен текст и видео

категории: Всички, Наука & Технологии