Slider


МВР в колапс! Полицаите остават голи и без пари…

МВР в колапс! Полицаите остават голи и без пари

На първо място се орязват привилегиите на всички служители, като 20-те заплати, които се взимаха при пенсиониране вече ще са само мираж…

В момента  напускащите са с 200% повече от миналата година. Само за месец октомври са подадени 800 заявления за напускане и пенсиониране. Странното е, че 15% от тях са от  администрацията , а останалите от  млади действащи ченгета…

Едно от нещата, което предизвика истински  гняв в органите на реда е фактът, че парите, които се отпускаха на тримесечие по т. нар. Система за управление  на цели и бяха между 200 и 300 лв ., сега стават 9 лв . с наложен данък от 10 % и то  на година…

пълен тексткатегории: Всички, Политика