Slider


Внимавайте колеги плутократи. Хората с вилите идват! (видео)…

Внимавайте колеги плутократи. Хората с вилите идват!

“И какво виждам днес за бъдещето ни”, ще попитате? Виждам вили, като разярена тълпа, въоръжена с вили, защото докато хората като нас, плутократите, живеят отвъд мечтите на най-големия скъперник, останалите 99% от съгражданите ни изостават назад все повече и повече.

През 1980, горният 1% американци си деляха около 8% от националния доход, докато долните 50% американци си деляха 18%. 30 години по-късно, днес, горният 1% получава над 20% от националния доход, докато долните 50% американци делят 12% или 13%.Ако тази тенденция продължи, горният 1% ще получава над 30% от националния доходслед още 30 години, докато долните 50% американци ще получават само 6%.

пълен текст

категории: kreport авторски, Анализи, Всички