Slider


Европейски Халифат. Във Франция започнаха да разрушават християнските църкви…

Европейски Халифат. Във Франция започнаха да разрушават християнските църкви.

Случващото се на Запад няма как да бъде наречено по друг начин освен умишлен саботаж на християнството…

Исторически здания на християнски църкви не се реконструират или преминават фиктивен ремонт, за да могат средствата за тях да бъдат отписани, а след известно време сградите да бъдат разрушени. Сумите се пренасочват за щедро финансиране на строежа на джамии за „новите европейци“…

пълен тексткатегории: Всички, Геополитика