Slider


ЕС е в неприкрито отчаяние.Терористите бягат от термобаричното оръжие,бръснат брадите и обличат никаб на път за ЕС…

ЕС е в неприкрито отчаяние.

Терористите  в Сирия бягат и от ужасното руско термобарично оръжие-огнехвъргачката  Слънцепек. Използват се ракетни снаряди, около (30 кг)  с термобарични смеси. Тези смеси образуват аерозолен облак, който има ефект на  обемен взрив. Особено ефективно е за действия по планински терени или в добре оборудвани укрепления, градските сгради и т.н. Газът прониква навсякъде и един залп от “Слънцепек” нанася поражение на врага на площ до 4 хектара, което е еквивалентно на детонация от ядрено оръжие с ниска мощност…

пълен тексткатегории: Всички, Геополитика