Slider


Бившият служител на НСО о. р. полк. Николай Марков: Целта беше обяздване на политическа партия АТАКА…

Бившият служител на НСО о. р. полк. Николай Марков: Целта беше обяздване на политическа партия АТАКА...

“- Когато става въпрос за присъствие на политици, не­зависимо кой политик участ­ва, винаги информацията се свежда автоматично и ведна­га до министър-председателя.”…

“- Тук няма значение какво се е случило, пре­миерът не го интересува какво се е случило. Него го интересува вие да попад­нете във вътрешна зависи­мост, да му се обадите и той да реши нещата по телефо­на. Тогава вече за всяко едно нещо вие ставате длъжник. Цялото Народно събрание е в подобна зависи­мост – чрез фирми на техни близки, сделки или участие в други неща.”…

пълен тексткатегории: Всички, Политика