Slider


Путин: пълен текст на речта пред 70-тата сесия на ООН…

Путин: пълен текст на речта пред 70-тата сесия на ООН

Напомням, че ключовите решения за принципите на взаимодействие между държавите, решенията за създаването на ООН се вземаха в нашата страна на Ялтенската среща на лидерите на антихитлеристката коалиция. Ялтенската система беше действително изстрадана, заплатена с живота на десетки милиони хора, две световни войни, които преминаха по планетата през ХХ в. и, да бъдем обективни, тя помогна на човечеството да премине през бурните, понякога дори драматични събития от последните седем десетилетия, предпази света от мащабни сътресения…

Така че, иска ми сее да попитам тези, които създадоха тази ситуация: „СЕГА РАЗБИРАТЕ ЛИ ИЗОБЩО, КАКВО СЪТВОРИХТЕ?”. Но, страхувам се, че този въпрос ще увисне във въздуха, тъй като от политиката, в чиято основа лежи самоувереността, убедеността в собствената изключителност и безнаказаност, така и не са се отказали…

В такава ситуация е лицемерно и безотговорно да се излиза с гръмогласни декларации за заплахите от международния тероризъм и наред с това да се затварят очите пред каналите за финансирането и поддръжката на терористите…

пълен тексткатегории: Всички, Геополитика