Slider


Държавата ще стъпи на крака когато въведем вероучение…

Държавата ще стъпи на крака когато въведем вероучение...

Има едно изказване на шефа на ЦРУ Алън Дълес в края на 40-те години след Втората световна война, което, общо взето, е план за действие сред народите, така че от малки, от детска възраст да ги превръщат в немисле­щи, в дезориентирани, в податливи на наркотици, на порнография, на всичко това, което всъщност разбива ценностната система…

(пълен текст)категории: Всички, Политика