Slider


Стикерът-разпечатка на Xerox побира 36 бита данни…

Стикерът-разпечатка на Xerox побира 36 бита данни

Xerox и Thinfilm представиха “информационни лепенки” – стикери, които се разпечатват с помощта на принтер и побират 36 бита информация. Новите стикери се очаква да станат стандарт за маркиране на оригинална продукция…

Xerox нарича това изобретение “печатна памет”. Това е памет, която може да се презаписва и на нея е възможно да се съхранява информация за транспортирането, състоянието, вида на стоката и други…

(пълен текст)





категории: Всички, Наука & Технологии