Slider


Облагат с данък малки ниви и градини…

Облагат с данък малки ниви и градини

Селските градини и малки ниви ще се облагат с данък от началото на 2016 г. Това предвиждат промени в За­кона за местните данъци и такси…

Данък ще трябва да се плаща, дори реално те да се използват за отглеждане на чушки и домати…

Това означава фир­мите да декларират всички смартфони и лаптопи, вклю­чително на служителите си, тъй като няма начин да се докаже, че те не се ползват за лични нужди…

(пълен текст)категории: Всички, Политика