Slider


Нов закон приет във Франция: Всички нови покриви на сгради трябва да са покрити с растителност или соларни панели…

Нов закон приет във Франция: Всички нови покриви на сгради трябва да са покрити с растителност или соларни панели...

Нов закон приет във Франция: Всички нови покриви на сгради трябва да са покрити с растителност или соларни панели...

(пълен текст на английски)

категории: Всички, Наука & Технологии