Slider


Държавата трупа нов дълг въпреки 16-милиардния заем…

Държавата трупа нов дълг въпреки 16-милиардния заем...

Въпреки взетия 16-милиар­ден заем в понеделник държавата емитира 3-годишни ценни книжа за 150 млн. лв. До края на този месец са предвидени още два търга на стойност също 150 млн. лв. Така през септември ще бъде поет нов вътрешен дълг в размер на 300 млн. лв…

Така не става ясно защо държавата счита, че има нужда от допълнителна ликвид­ност, докато управляващите се хвалят с висок фискален резерв и бюджетни приходи…

(пълен текст)категории: Всички, Политика