Slider


Питагор не е грък; още една фалшификация на историята падна с гръм и трясък!…

Питагор не е грък; още една фалшификация на историята падна с гръм и трясък!

Изследвайки биографията на Питагор, винаги съм си задавал въпроса, защо той след завръщането си от странстванията в Египет, Финикия и Вавилон не отива да живее в Гърция или в родния си град на о. Самос, а отива в Южна Италия в град Кротон, който е бил повече етруски, отколкото елинска колония…

Майката на Питагор Партения (Питаида) също е била от о. Самос, дъщеря на жреца от главния храм на Аполон и от рода на Анкей – древния основател на колонията на о. Самос. Според Ямвлих Халкидски, той също извежда родословието на майката на Питагор от рода на Анкей – вожд на племената на лелегите (според някои те са преселници от Атлантида!), населяващи крайбрежието на Елада до идването на гръцките племена в историческо време…

(пълен текст)

категории: Анализи, Всички