Slider


Животът на детето зависи от целувките, които майката е дала на това дете…

Животът на детето зависи от целувките, които майката е дала на това дете

Избрани откъси от „Ново разбиране за майката и раждането” по Учителя Петър Дънов…

Човек се ражда в света с определено знание…

Не е позволено на майката и бащата да раждат деца без Любов…

Щом се явят майката и бащата и детето ще дойде. При бащата ще дойде момичето, при майката момчето. Такъв е законът. Когато бащата е по-силен, момичета се раждат; когато майката е по-силна, момчета се раждат. Момичето обича повече баща си, а момчето – майка си. Бащата предава любовта, силата и импулса си на дъщерята, а майката й предава своята интелигентност…

(пълен текст)категории: Всички, Здраве & Живот