Slider


Ето защо хората никога не се връщат на Луната…

Ето защо хората никога не се връщат на Луната

Но години след това, пенсионираният астронавт Бъз Олдин разкрива, че всичко, което е показано по телевизията е било по внимателно репетиран сценарий! На астронавтите даже са дадени специални картончета, които да им подсказват за “техните невероятни преживявания”. Очевидно някой в американското правителство е треперел от страх астронавтите да не се изпуснат и да разкрият истината за това, което са видели на повърхността на бледоликата…

От разговора им става ясно, че са намерили на повърхността на луната развалини от древна цивилизация! Имало е огромни изкуствено създадени платформи и руини на цели древни градове!…

(пълен текст)категории: Всички, Екзополитика