Slider


Нещо грандиозно се случва на планетата ни, а медиите мълчат! (снимки)…

Нещо грандиозно се случва на планетата ни, а медиите мълчат! (снимки)...

Официалните медии държат тези събития в пълно затъмнение, но те са абсолютно реални. Благодарение на интернет, правителствата не могат да наложат абсолютна цензура върху доказателствата за тези феномени…

 категории: Всички, Екзополитика