Slider


Най-богатите хора на планетата обедняха с 182 млрд.$ за дни…

Най-богатите хора на планетата обедняха с 182 млрд.$ за дникатегории: Всички, Геополитика