Slider


Франция се съгласи да плати компенсации на Русия за 2-та военни кораба “Мистрал”…

Франция се съгласи да плати компенсации на Русия за 2-та военни корабакатегории: Всички, Геополитика