Планетата НИБИРУ (планетата X) вече е видима на Google Sky…

 

До скоро тази звездна система беше блокирана с черен квадрат от Google Sky (снимката в средата на статията), сега неизвестно защо вече е видима – дискът с крилете…

 

категории: Всички, Екзополитика