Разработен е компютър, който работи на водни капчици (видео)…

Разработен е компютър, който работи на водни капчици (видео)

категории: Всички, Наука & Технологии